به نقل از آکاایران: بیست سال پیش شوروی سابق حضورش را در آلمان پایان بخشید. دو سال پس از به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان آدولف هیتلر برنامه نگاه به شرق خود را آغاز ساخت. وی در مهم ترین گام چند سال بعد قراردادی با اتحاد جماهیر شوروی منعقد کرد که به موجب آن توافق تجاری، شوروی مواد خام مورد نیاز آلمان را در ازای فناوری، ماشین آلات صنعتی و تسلیحات جنگی تامین می کرد. همکاری آلمان ها با شوروی شاید در تاریخ به این شکل ثبت شده باشد اما در جنگ سرد نیز حضور و جاسوسی روس ها تا سال۱۹۹۴ در این منطقه اروپا مشهود است.

 
رژه خداحافظی ارتش روسیه در شرق آلمان
 
پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

پایان عصر شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی


پناهگاه کشف شده روس ها در آلمان شرقی که در سال۱۹۴۵ ساخته شده است
 
پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

پایان دوران شورویتجهیزات ارتباطی و جاسوسی روسها در آلمان
 
پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی


ماشین برقراری ارتباط مستقیم با مسکو
 
پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

پایان عصر شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

پایان عصر شوروی


پایان عصر شوروی,پایان عصر شوروی در آلمان,خروج نیروهای شوروی

خروج نیروهای شوروی

 

 گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران