دل‌خوشی بهائیان

 سندی از دلخوشی بهائیان در دوره پهلوی

نامبرده بالا که مدتی است به فرمانداری شهرستان بوشهر منصوب گردیده ضمن تماسی که بر ا قتضای بعضی امور با او گرفته می‌شود اظهاراتی به شرح زیر نموده است.

1ـ در مورد طرح سوءاستفاده شرکت اترک که طی گزارش خبری 7538/16/ ه ‍ 2ـ 23/12/46 مراتب به استحضار رسیده ناراحت و اضافه نموده باید تمام این قبیل سوءاستفاده‌ها را از ناحیه هویدا ..............(اسائه ادب می‌نماید) دانست و خوب است اول جلوی آن را (منظور هویدا) را گرفت.

2ـ در مورد فعالیت بهائیان بیان نمود که دل‌خوشی تمام بهائیان این است که نخست‌وزیر آنها بهائی است و (اسائه ادب نمود)

نظریه رئیس ساواک: موارد فوق مورد تأیید است و به استحضار می‌رساند در مورد حذف تعطیلات رسمی کشور که بیشتر آن جنبه مذهبی داشت از ناحیه جناب آقای هویدا نخست‌وزیر به استناد اینکه معظم‌له بهائی هستند می‌داند.

در مورد فعالیت بهائیان بیان نمود که دل‌خوشی تمام بهائیان این است که نخست‌وزیر آنها بهائی است

مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به ریاست بخش 321 ایفاد می‌گردد. رئیس بخش 322 سجده‌ای 

ااز طبقه‌بندی سری خارج و به خیلی محرمانه منتقل گردید

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

 

منبع : tebyan.net