سیاستمداران دامپرور و مرغدار!

آکاایران: از همین نظر جمعی از سناتورهای سابق از فرط بی کاری مصمم شده اند به طور کلی دست از سیاست بشویند و به دنبال دامپروری بروند

 سیاسیون دام پرور

روزنامه دنیا در روز 21 آبان 1340 خبر داد که اکثر دامپروران و مرغداران از طبقه رجال سیاسی و استادان دانشکده دامپزشکی و وزیران سابق هستند که در اطراف کرج و حدود سرخه حصار و سعادت آباد ونک به شغل دامپروری و مرغداری مشغول اند. این روزنامه افزوده است: کار و بار آن ها به قدری خوب است که علاوه بر اینکه یک شاهی قرض ندارند، مبالغ زیادی وجه نقد در بانک ها دارند. زیرا قصد دارند نژاد جدید گاو را از امریکا خریداری [کنند] و با هواپیما به تهران بیاورند. هر رأس از گاوان نژاد جدید در حدود پنجاه هزار ریال، اعم از قیمت گاو و مخارج انتقال، وجه لازم دارد.

در ادامه این خبر آمده است که مصرف لبنیات و مرغ در تهران به حدی است که اگر از اسرائیل و کشورهای هلند و دانمارک، لبنیات و جوجه و مرغ با هواپیما وارد تهران نشود، لبنیات بازار سیاه پیدا می کند و بدین جهت هر چه به مۆسسات دامپروری افزوده شود، حوایج مردم بیشتر می شود و از همین نظر جمعی از سناتورهای سابق از فرط بی کاری مصمم شده اند به طور کلی دست از سیاست بشویند و به دنبال دامپروری بروند و بدین لحاظ در جاده کرج زمینی به مساحت چهل هزار متر فراهم نموده، مقدمات امر را رو به راه می کنند تا با کمک چند نفر از فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی مشغول جوجه کشی و پرورش گاو، حتی از راه تلقیح مصنوعی شوند.

پی نوشت:

1-روزشمار 15 خرداد، احد گودرزیانی، انتشارات سوره مهر، ج 3، ص 188

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران