جلاد جمعه سیاه کیست+سند

به نقل از آکاایران: جعفر شریف امامی، یکی از چاکران دربار همایونی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود که 15 سال بر مسند ریاست مجلس سنا تکیه زده بود. وی در این دوران، 2 دوره به عنوان نخست وزیر برگزیده شد که یک بار آن در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران بود. واقعه 17 شهریور سال 57 در زمان نخست وزیری وی به وقوع پیوست. شریف امامی یکی از اعضای فعال فراماسونری در ایران بود که توانست عنوان استاد اعظم را در این تشکیلات اخذ کند و نیز به ریاست لژ فراماسون های ایران برسد.

محترما به استحضار می رساند روز گذشته در دادگستری و وزارت کشور و همچنین در بازار شایع بود که در همین روزها دولت سقوط خواهد کرد. به طور کلی شایعه سقوط دولت خیلی زیاد است و برای نخست وزیری آینده نام اشخاص زیر آقایان مهندس شریف امامی، دکتر علی امینی و عباس آرام زیاد گفته می شود.

جلاد جمعه سیاه,جلاد جمعه سیاه کیست,جلاد جمعه سیاه که بود

شایع است آقای سردار فاخر حکمت به کاندیدای نخست وزیری و آقای مهندس شریف امامی به سمت رییس ذوب آهن ایران منصوب خواهند گردید.

جلاد جمعه سیاه,جلاد جمعه سیاه کیست,جلاد جمعه سیاه که بود

روز 13 / 2 / 48 دکتر منوچهر اقبال رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت دکتر صدر نماینده مجلس شورای ملی و عضو حزب پان ایرانیست را احضار و اظهار داشته در مسافرتی که به همراه آقای نخست وزیر به اروپا می رفته آقای نخست وزیر گفته است حزب پان ایرانیست در اروپا نشریه مخصوصی علیه فراماسونرهای ایران منتشر و نسبت به آنها فحاشی کرده است. در حالی که فعالیت فراماسونری در ایرن با اجازه شاهنشاه صورت می گیرد و با اینکه رایین در کتاب خود نامی از من نبرده ولی من صریحا می گویم 17 سال است فراماسونرم و در زمان نخست وزیری نیز فراماسون بودم و هیچ ابایی ندارم از اینکه صریحا این مطلب را بیان دارم. دکتر اقبال افزوده نه تنها من بلکه شریف امامی رییس مجلس سنا، عبدالله ریاضی رییس مجلس شورای ملی و بسیاری دیگر از مقامات مملکتی عضو سازمان فراماسونری می باشیم و عضویت ما در این تشکیلات با اجازه شاهنشاه آریا مهر صورت می گیرد.

جلاد جمعه سیاه,جلاد جمعه سیاه کیست,جلاد جمعه سیاه که بود

هفته گذشته انتخاب لژ فراماسون های ایران انجام شد و آقای مهندس شریف امامی به سمت استاد اعظم و ریاست لژ فراماسون های ایران منصوب گردید.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران