نخست وزیر کودتا را ببینید

به نقل از آکاایران: تصاویری از  سیدضیاالدین طباطبایی که در کودتای 1299 همراه با رضاخان شرکت داشت و رئیس الوزرا شد. تا 4 خرداد 1300 در این مقام بود و دوبار کابینه تشکیل داد.

سیدضیاءالدین طباطبائی در سنین جوانی

نخست وزیر کودتا,نخست وزیر کودتای 28 مرداد,نخست وزیر سابق شیلی کودتا

نخست وزیر کودتا

سیدضیاءالدین طباطبائی به اتفاق جمعی از مقامات دولتی و چند تن از اعضای کابینه کودتای 1299

سید ضیاءالدین طباطبائی در سنین پیری

نخست وزیر کودتا,نخست وزیر کودتای 28 مرداد,نخست وزیر سابق شیلی کودتا

عکس نخست وزیر کودتا

سید ضیاءالدین طباطبائی هنگام سخنرانی در سن میانسالی

سید ضیاءالدین طباطبائی

نخست وزیر کودتا,نخست وزیر کودتای 28 مرداد,نخست وزیر سابق شیلی کودتا

سیدضیاءالدین طباطبایی در سنین پیری

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران