امام و ماجرای هواپیما ربایی مجاهدین  خلق

به نقل از آکاایران: اعضای سازمان از طریق افرادی که در نجف با آنان در ارتباط بودند برای امام نامه ای می نویسند و از ایشان می خواهند تا نامه ی شفاعتی برای اعضای دستگیر شده بنویسند تا آنها را شکنجه نکنند و رها سازند...

 هواپیماربایی

 یکی از مسائل مهم سیاسی علیه حکومت که امام در نجف با آن مواجه شدند پدیده هواپیما ربایی مجاهدین خلق بود . عده ای از اعضای سازمان مجاهدین در اعتراض به دستگیری برخی از اعضای کادر سازمان، هواپیمایی را که به مقصد تهران از دبی عازم بودند ربودند و به بغداد رفتند. پلیس دبی عده ای از اعضای سازمان را به درخواست ساواک دستگیر کرده بود و باید ضربه سختی به ساواک می زدند. پلیس بغداد هواپیماربایان را دستگیر می کند. اعضای سازمان از طریق افرادی که در نجف با آنان در ارتباط بودند برای امام نامه ای می نویسند و از ایشان می خواهند تا نامه ی شفاعتی برای اعضای دستگیر شده بنویسند تا آنها را شکنجه نکنند و رها سازند. شخصی به اسم تراب حق شناس پیش امام آمد یک نعلبکی آب خواست و روی کاغذی که با جوهر نامرئی نوشته شده بود دارویی ریخت و پیغامی ظاهر شد. امام فرمودند که من باید اینها را مطالعه کنم و فردا پاسخ بگویم. امام فردا فرمودند من مصلحت نمی دانم از اینان حمایت کنم. یکی به خاطر حساسیت پلیس عراق روی من و دیگر اینکه اگر ما از آنها یک کار بخواهیم آنها از ما ده کار می خواهند و کارهای دولت عراق از من معلوم نیست که چه ها هست. سرانجام سازمان الفتح آنها را از دولت عراق تحویل گرفت و به بیروت برد. امام مشی ای که در زمینه سازمان مجاهدین و در برخورد با آنها داشتند مشی سکوت بود. ایشان زیربنای ماتریالیستی افکار آنان را در جلساتی که در نجف با آنان داشتند متوجه شده بودند فلذا هرگز آنان را تایید نمی کردند از سمتی هم چون تخطئه آنان به نفع رژیم به حساب می آمد، تخطئه هم نمی کردند.

ایشان زیربنای ماتریالیستی افکار آنان را در جلساتی که در نجف با آنان داشتند متوجه شده بودند فلذا هرگز آنان را تایید نمی کردند از سمتی هم چون تخطئه آنان به نفع رژیم به حساب می آمد، تخطئه هم نمی کردند

امام خمینی در مورد رفت و آمد این افراد به بیتشان و استراتژیشان می فرمایند : «من در نجف که بودم یک نفر از همین افراد آمد پیش من . شاید بیست روزی پیش من می آمد . هر روز می آمد روزی دو ساعت از نهج البلاغه از قرآن صحبت می کرد . من یک قدری به نظرم آمد که این وسیله است، نهج البلاغه و قرآن وسیله برای مطلب دیگری است. من هم یک طلبه هستم من این قدر نهج البلاغه خوان و قرآن خوان نبودم که ایشان بوده. ده بیست روز ماند من یک کلمه هم جواب ندادم و فقط گوش کردم . فقط اینکه گفت ما می خواهیم قیام مسلحانه بکنیم. من گفتم قیام نه . قیام مسلحانه حالا وقتش نیست و شما هم نیروی خودتان را از دست می دهید و کار هم ازتان بر نمی آید.»

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران