شاه قانون گریز به روایت تصویر

به نقل از آکاایران: در دومین روز از تیرماه سال 1287 هجری شمسی، مجلس شورای ملی که به دست مشروطه خواهان تأسیس شده بود و تنها 2 سال از عمرش می گذشت به فرمان محمدعلی شاه قاجار و به دست کلنل لیاخوف روسی به توپ بسته شد. در ادامه تصاویری از محمدعلی شاه و نیز کلنل لیاخوف آمده است...

 

عبور کالسکه حامل عکس محمدعلی شاه قاجار از خیابانهای تهران جهت انتقال به مجلس شورای ملی .

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

شاه قانون گریز ایران

 

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

شاه قانون گریز

محمدعلی شاه قاجار

 

 

به غل و زنجیر کشیدن جمعی از مشروطه خواهان توسط مأمورین محمدعلی شاه در بازداشتگاه باغ شاه.

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

عکس شاه قانون گریز

 

 

 

 لیاخوف ( فرمانده قزاقخانه ) به اتفاق جمعی از افسران ایرانی و روسی قزاقخانه

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

شاه قانون گریز

 

مظفرالدین شاه به اتفاق محمدعلی میرزا ( ولیعهد ) و سه تن از رجال دوره مشروطیت.

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

عکس شاه قانون گریز

محمد علی شاه قاجار

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

شاه قانون گریز

 

 

محمدعلی شاه به اتفاق عده ای از رجال و درباریان هنگام اقامت در باغ شاه در جریان قیام مشروطیت.

شاه قانون گریز,اولین شاه قانون گریز,شاه قانون گریز ایران

عکس شاه قانون گریز

 

کلنل لیاخوف  به همراه سردار اسعد بختیاری سوار بر کالسکه هنگام عبور از خیابانهای تهران برای رفتن به بانک شاهی

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران