رفیقان فرعون

به نقل از آکاایران: منم قاتل فرعون؛ این طنین فریادی بود که شهید خالد اسلامبولی در اکتبر 1981 در جریان ترور انورسادات بر زبان جاری ساخت و فرعون دوران معاصر مصر را به درک واصل کرد. فرعون مصر رفاقتی دیرین و خانوادگی با محمدرضا، فرعون ایران داشت...

رفیقان فرعون

 

دیدار محمدرضا پهلوی با محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) در کاخ نیاوران

 

 

ضیافت شام محمدرضا پهلوی به مناسبت سفر محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) به ایران در کاخ نیاوران

رفیقان فرعون,فرعون,رفیق فرعون

دربار پهلوی

 

 محمدرضا پهلوی  و محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) در فرودگاه مهرآباد

رفیقان فرعون,فرعون,رفیق فرعون

دربار پهلوی

 

  بدرقه محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) در فرودگاه مهرآباد توسط محمدرضا و رضا پهلوی  

رفیقان فرعون,فرعون,رفیق فرعون

رفیقان فرعون

 

 

 

محمدرضا پهلوی در حال بدرقه محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) در فرودگاه مهرآباد

رفیقان فرعون,فرعون,رفیق فرعون

رفیقان فرعون

 

محمدرضا پهلوی و محمد انورسادات ( رییس جمهور مصر ) هنگام شرکت در یک ضیافت در کاخ نیاوران

 گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران