آموزه های رضاخان به محمدرضا شاه

آکاایران: او گمان می کرد که پسرش خیلی ملایم و ضعیف است و به راحتی می توان او را به دام انداخت و با چشمان باز به تله خواهد افتاد و در نتیجه کارهای انجام شده او نقش برآب خواهد شد...

 آموزش های رضاشاه به پسرش

رضا شاه از ابتدا می دانست که ترحم یک سلاح دو لبه است و کمتر اتفاق می افتد که ترحم و نیکی به صلاح باشد . چون او در اوان جوانی سخت بار آمده بود به زودی دریافت که باید قبل از اینکه کسی او را بزند مجال به ضارب ندهد و پیش از اینکه ضربه بخورد ضربه بزند. یعنی اگر خواسته باشیم به زندگی ادامه بدهیم باید بدانیم که ترحم و نیکی خیلی خطرناک هستند و بایستی قلب را سخت کرد. او همچنین می دانست که بایستی یک برنامه مشخص تنظیم کرد و برای اجرای آن محکم ایستادگی کرد حتی اگر ضرورت های زمان اقتضا داشته باشد که خلاف جریان سیر کنیم . او می دانست که هیچگاه نباید تصمیمی را که می گیرد نقض کند. او معتقد  به اتکا به قدرت بود و به هیچ کس اعتماد نمی کرد. این رویه را مکرر به پسرش بازگو می کرد .

او گمان می کرد که پسرش خیلی ملایم و ضعیف است و به راحتی می توان او را به دام انداخت و با چشمان باز به تله خواهد افتاد و در نتیجه کارهای انجام شده او نقش برآب خواهد شد و ایران به سوی هرج و مرج زمان قاجار بر می گردد.

چیزی که فکر او را تایید می کرد این بود که به محض خروج از مدرسه نظام پسرش به کاباره های بدنام می رفت و چندین روز با اتومبیل خود ناپدید شد

 چیزی که فکر او را تایید می کرد این بود که به محض خروج از مدرسه نظام پسرش به کاباره های بدنام می رفت و چندین روز با اتومبیل خود ناپدید شد. برای رضا شاه مشکل بود فکر کند که بعضی جوانها دیرتر فکرشان پخته می شود و به اصطلاح سرعقل می آیند . با این فکر رضاشاه پی راه حل می گشت. (1)

پی نوشت: صعود محمدرضا شاه به قدرت یا شکوفایی دیکتاتوری ، دکتر شمس الدین امیر علائی ناشر، کتابفروشی دهخدا ، ص 166 و 167

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران