یادآوری:

 در شماره قبل، اگر خاطرتان باشد، در مورد مطالعات لطفی زاده، انتخاب نام «فازی» و پیشترفتهای ژاپن و LIFE مطالبی ارائه شد و گفتیم که LIFE مرکزی تحقیقاتی است که در ابتدا 48 شرکت در آن عضو شدند و حق عضویت خود را پرداختند. در مورد اعتبار و اهداف و برخی پروژه های LIFE توضیحاتی دادیم و قول دادیم تا در مورد محصولات فازی و قوانین فازی توضیحاتی ارائه کنیم. از آنجایی که لیست برخی محصولات فازی را به همراه قوانین بکار رفته در آنها ارائه می کنیم لذا ابتدا در مورد قوانین فازی توضیحاتی داده و سپس به سراغ این محصولات می رویم.

قوانین فازی

 دانشمندان شاخه «هوش مصنوعی» به عنوان طرفداران منطق دودویی و ارسطویی «درست - نادرست»، معتقدند که دانش و معلومات همان قوانین هستند و می توان با زبان سیاه و سفید رایانه، قوانین کاری یک سیستم را نوشت. به عنوان یک مثال ساده : 

می خواهید روز شنبه یا یکشنبه، به طور مثال فوتبال بازی کنید و نمی خواهید هنگام بازی خیس شوید. در اخبار می شنوید که به احتمال زیاد روز شنبه باران می بارد، اما به احتمال کم روز یکشنبه باران می بارد. بنابراین شما استدلال می کنید که روز یکشنبه فوتبال بازی کنید.

شما با استفاده از اگاهی، قانونی را تعریف کرده و بر مبنای آن استدلال می کنید و به نتیجه یا جواب می رسید. این قوانین، یک چیز (مثل شئ، حادثه یا روند) را به یک چیز دیگر ربط می دهند. قرار دادن دانسته ها در قالب قوانین، به ارسطو برمی گردد و دانشمندان هوش مصنوعی نیز طرفدار آن هستند. اما با وجود بیش از 30 سال تحقیقات و با صرف میلیونها دلار هزینه در هوش مصنوعی، محصولات و ماشین آلات هوشمند زیادی تولید نشده است. دانشمندان و متخصصان هوش مصنوعی حتی با استفاده از سرمایه ها و امکانات مهیا شده برای برپایی و گسترش کلاسهای خود، کنفرانسها و ... نیز نتوانستند یک محصول تجاری که بتوان در اداره، منزل یا ماشین نصب کرد و مورد استفاده قرار داد بسازند. متخصصان هوش مصنوعی دلیل آن را عدم بکارگیری کافی قوانین می دانند. «سیستم های خبره» در هوش مصنوعی از 100 تا 1000 قانون دو ارزشی استفاده می کنند. بنابراین ما نمی توانیم «هوش واقعی» را در اینگونه سیستمها بیابیم، مگر آنکه به قول یکی از دانشمندان، از 100.000 قانون استفاده کنیم؛ به عبارت دیگر یعنی وضع قوانین بیشتر در مسائل و این همان چیزی بود که لطفی زاده در دوستان و همکاران خود می دید و در شماره قبل در مطالعات فازی وی، به آن اشاره کردیم (مراجعه شود به شماره قبل، بخش مطالعات لطفی زاده). این در حالی است که در عرض چند سال محققان فازی صدها ماشین هوشمند ساخته اند و به نظر می رسد علت شکست متخصصان هوش مصنوعی مشخص است :  یک سیستم احتیاج به قانون دارد، اما نه به قوانین بیشتر، بلکه به قوانین فازی. حال مثال بالا را با قوانین فازی بررسی می کینم :

اگر هوا بارانی باشد، خیس خواهید شد. کلمه باران، خود جایگزین مجموعه فازی است. باران ممکن است نم نم ببارد یا رگباری باشد. هریک از اینها زیرمجموعه فازی باران می باشند. این موضوع نسبی است و همان چیزهایی هستند که در هوش مصنوعی بکار نمی روند. در حقیقت قانون فازی، مجموعه های فازی را به یکدیگر مرتبط می سازد.

یک مثال عملی

اکنون یک مثال عملی از تعیین قوانین می اوریم تا بیشتر متوجه موضوع شوید (این مثال را بارت کاسکو در کتاب خود، که ما از آن به عنوان

منبع : tebyan.net