کاردانی امور مالی و مالیاتی

وضعیت اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشورها به طور کلی به سمتی حرکت کرده که مالیات جزء جدا ناپذیری است از اقتصاد سالم کشورها . کشورهایی که مالیات در آنها جریان دارد در واقع سازندگی و آبادانی و در آن کشورها نهادینه شده است.

 

دوره کاردانی امورمالی ومالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی قسمتی از نیازهای وزارتامور اقتصادی و دارایی را در زمینه های مالیاتی تامین نمایند. بتوانند به عنوان کمک ممیز، ممیز، سرممیز، ممیز کل و رئیس یا معاون جزئی واحدهای مالیاتی ، مالی، اداری و قسمت وصول فعالیت کنند.

 

البته طبیعت رشته و دروس پیش‌نیاز به نحوی تنظیم گردیده که جدا از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارائی فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند در مشاغل مورد نظر برای فوق‌دیپلم حسابداری نیز نقش داشته باشند.


درس‌های  رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی در طول تحصیل:
دروس پایه:
اصول علم اقتصاد، ریاضیات پایه، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مالیه عمومی و خط‌ مشی مالی دولت‌ها، حقوق بازرگانی، مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت.


دروس تخصصی:
اصول حسابداری، حسابداری میانه، حسابرسی، حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی، برنامه‌نویسی به زبان کوبال و کاربرد آن در حسابداری و امورمالی، حسابرسی مالیاتی، قانون مالیت‌ها، کلیات حقوق و مقررات مدنی.

منبع:motaleat.sanjesh.org