به نقل از آکاایران: طراحی یا تنگ ظرفی ست که برای نگه داری از مایع که ممکن است حاوی رسوب باشد استفاده می شود. تُنگ در شکل و طرح متفاوت است. تُنگ معمولاً از مواد بی اثر (مانند شیشه ای) ساخته شده می شود. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع صراحی های فیروزه کوبی شده را مشاهده کنید.

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

انواع صراحی فیروزه کوب

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

انواع صراحی فیروزه کوب

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

صراحی فیروزه کوب

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

انواع صراحی فیروزه کوب

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

انواع صراحی فیروزه کوب

 

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

صراحی فیروزه کوبی

 

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

 

صراحی فیروزه کوبی,صراحی فیروزه کوب,انواع صراحی فیروزه کوبی

صراحی فیروزه کوبی

 

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران