به نقل از آکاایران: جعبه جواهرات جعبه ی کوچک و زیبایی است که برای نگهداری انواع جواهرات به کار می رود. این جعبه ها را به صورت های بسیار زیبایی تزئین می کنند. در این مطلب تصاویری از انواع جعبه های جواهرات فیروزه کوبی را برای شکا قرار داده ایم. با ما همراه شوید.

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهر فیروزه کوبی

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهر فیروزه کوبی

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهرات فیروزه کوبی

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهرات فیروزه کوبی

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهرات فیروزه کوبی,انواع جعبه جواهرات,جعبه جواهرات فیروزه

جعبه جواهرات فیروزه

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران