به نقل از آکاایران: قندان ظرفی در دار است برای نگهداری و پذیرایی حبه قند. ریشه این کلمه هندی است. در این مطلب تصاویری از انواع قندان های میناکاری شده را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید تا این تصاویر را تماشا کنید.

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید قندان مینا کاری

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان مینا کاری

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید قندان مینا کاری

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید قندان مینا کاری

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان میناکاری شده

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید انواع قندان

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

خرید قندان مینا کاری

قندان,قندان میناکاری,انواع قندان

گرداوری: بخش صنایع دستی آکاایران