به نقل از آکاایران: چاپ دستی که با نام های چاپ هنری و گراورسازی نیز شناخته می شود، شاخه ای از هنرهای تجسمی است که در آن اثر هنری از طریق چاپ تصویر بر روی یک سطح، عموماً کاغذ یا گاهی پارچه، چرم، پلاستیک و سطوح دیگر، توسط هنرمند خلق می گردد. چاپ آثار هنری می تواند به روش های مختلفی از جمله چاپ فلزی، چاپ سنگی، چاپ چوب، چاپ دیجیتال و فرایندهای هنری مبتنی بر انواع حکاکی صورت پذیرد.

تابلوهای چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلوهای چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

انواع تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

خرید تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

انواع تابلو چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلوهای چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلوهای چاپ دستی

تابلو چاپ دستی,تابلو های چاپ دستی,خرید تابلو چاپ دستی

تابلوهای چاپ دستی

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران