به نقل از آکاایران: برای خوشبو کردن فضا می توان از روش های مختلفی استفاده کرد. شاید شما از اسپری های خوشبو کننده استفاده کنید، شاید از بوگیرهای جامد استفاده کنید، شاید دستگاه های اسپری کننده را مورد استفاده قرار دهید و شاید هم اسانس های روغنی را استفاده کنید. برای این که بوی این اسانس ها متصاعد شود باید آن ها را گرم کرد. گرم کردن این اسانس ها باید توسط یک اسانس سوز و یک شمع وارمر انجام شود؛ به این صورت که شمع را در زیر اسانس سوز بگذارید، بالای آن را با آب پر کنید و چند قطره اسانس داخل اش بریزید. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع اسانس سوز های سفالی و سرامیکی را مشاهده کنید.

انواع اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز سفالی

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

انواع اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

خرید اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

خرید اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز سفالی

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز سرامیکی

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

انواع اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

انواع اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

خرید اسانس سوز

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز سرامیکی

اسانس سوز,خرید اسانس سوز,فروش اسانس سوز

اسانس سوز

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران