آکاایران: آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی

 در این فصل که همه جا پر از گل های دلپذیر و دوست داشتنی است، شاید درست کردن حلقه گل و نصب آن بالای در خانه ایده بدی نباشد.

لوازم کار

– ۱ عدد حلقه گل از چوب درخت مو (قطر آن را می توانید به دلخواه انتخاب کنید و البته در اینجا حلقه ای به قطر ۴۶ سانتی متر استفاده شده است.)

– گل صدتومانی ابریشمی (سه عدد، البته بنا به سلیقه تان می توانید تعداد گل ها را تعیین کنید.)

– یک دسته از گل های وحشی و برگ های سبز

– سیم گلسازی و سیم چین (تصویر ۱)


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

روش ساخت حلقه گل

ساقه های بلند برگ و گل های وحشی برای ساخت حلقه گل و قرار دادن گل ها به روی آنها بسیار ایده آل هستند. برای شروع، ساقه های گل های وحشی را کنار هم گذاشته و با سیم گلسازی محکم ببندید (تصویر ۲).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

به همین ترتیب، از این گل های وحشی چند دسته گل درست کنید و سپس با استفاده از سیم گلسازی به روی حلقه چوبی متصل نمایید. مراقب باشید که دسته گل های وحشی به روی حلقه و با زاویه به یک جهت قرار گیرند (تصویر ۳).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

سپس، یک دسته گل را درست مانند قبلی اما در جهت مخالف و قرینه آن، روی حلقه بگذارید (تصویر ۴).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

این کار را با تمام دسته گل ها انجام دهید تا تمامی آنها مانند تصویر ۵ به روی حلقه قرار بگیرند. سپس سیم اضافی را با کمک سیم چین بچینید.


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

اکنون موقع اضافه کردن گل ها به روی حلقه است. بیشتر ساقه گل را تا حدود ۳ سانتی متری گل چیده و دور قسمت باقی مانده سیم را بچینید (تصویر ۶).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

سپس گل را روی مرکز حلقه چوبی گذاشته و با سیمی که دور ساقه آن بسته اید، گل را محکم سرجای خود نگهدارید (تصویر ۷).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

همین کار را برای دو گل دیگر، تکرار کنید و هر کدام از آن گل ها را در دوطرف گل اول قرار دهید.

سپس چند برگ پهن- بنا به سلیقه خودتان از هرنوع برگ پهنی که دوست دارید می توانید استفاده کنید- را از ساقه جدا کرده و درست مانند گل ها، به دور ساقه ها، با سیم گلسازی پیچانده و سپس روی حلقه چوبی و زیر گل ها متصل کنید (تصویر ۸).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

می توانید برای زیباتر شدن حلقه گل تان از انواع گل های وحشی دلپذیر استفاده کنید (تصویر ۹).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

پس از قرار دادن تمام گل های وحشی و برگ ها زیر گل های صدتومانی به حلقه گل زیبایی دست می یابید (تصویر ۱۰).


  آموزش ساخت حلقه گل صد تومانی   جدیدترین اخبار سلامت ،جدیدترین اخبار پزشکی ،گیاه درمانی،طب گیاهی،طب سنتی،سفردرمانی،تغذیه سالم،رژیم و کاهش وزن، پرتال جامع سلامت

منبع : zendegionline.ir
.

منبع : salamatdigital.com