آکاایران: مجموعه: هنرهای دستی و ترسیمی

ملیله کارى از صنایع فلزکارى دستى

ملیله کارى از صنایع فلزکارى دستى است که با استفاده از مفتول هاى نازک نقره انجام مى شود. قدیمى ترین اشیاء ملیله کارى ایران به گفته محققان، متعلق به سال هاى ۳۳۰ تا ۵۵۰ ق.م. است. در کاوش هاى باستان شناسى یکى دو قرن اخیر اشیایى به دست آمده که نشان از وجود ملیله کارى در ایران قبل از میلاد دارد. مانند گنجینهٔ جیحون، همدان و شوش.

در ملیله کارى ابتدا شمش نقره را ذوب مى کنند. سپس توسط قالب و دستگاه نورد به شکل مفتول هاى بسیار نازک فلزى در مى آورند. آنگاه نوارهاى ملیله را که آماده شده است، به صورت مارپیچ ها و نقش هایى که مى خواهند در آورده و سپس یک تخته را از مقدارى موم مى پوشانند تا ثابت شود. اگر مثلاً بخواهند یک جام بسازند، قالبى گنبد شکل براى این منظور ساخته و از موم مى پوشانند و نوارهاى ملیله را روى آن طورى مى ریزند تا شکل مطلوب به دست آید. سپس با قرار دادن سوده یا سوآله مس و یا پودر نقره روى آن و حرارت دادن آنها، پودر ذوب شده و نقش هاى کوچکى از نوارهاى نقره درست مى شود و به هم مى چسبند. در پایان کار، موم و ناخالصى ها را با تیزآب و حرارت کم مى زدایند.

 صنایع فلزکارى دستى

در حال حاضر ملیله کارى در شهرهاى زنجان، اصفهان و تهران رواج دارد. در اصفهان، بیشتر وسایل تزئینى و در زنجان بیشتر وسایل مصرفى از این روش ساخته مى شود.


.

منبع :