به نقل از آکاایران: معرق به معنای وصله ، تکه تکه و رگه رگه می باشد و اصولاَ به هر چیز رگه دار معرق گویند. ولی مفهوم معرق چوب ایجاد نقشهاست که از دوربری و تلفیق چوبهای رنگی و مصالح دیگر مثل فیبر، خاتم، فلز، صدف روی زمینه چوب یا رنگ پلی استر می باشد. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع تابلوهای معرق مشاهده کنید.

تابلو های معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو های معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق کاری

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق کاری

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو های معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق کاری

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق کاری

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو های معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق کاری

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

انواع تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو های معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

خرید تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق

تابلو معرق,تابلو معرق آهو,تابلو معرق چوب

تابلو معرق

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران