به نقل از آکاایران: ظروف آبگینه ظروفی شیشه ای و رنگی هستند که بسیار زیبا و شکیل می باشند. در این مطلب تصاویری از انواع ظروف آبگینه قرار داده ایم. با ما همراه شوید تااین تصاویر را مشاهده کنید.

ظروف آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

انواع ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

انواع ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

آبگینه و آینه

آبگینه و آینه,آبگینه,آینه

ظروف آبگینه

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران