به نقل از آکاایران: شمعدان و جاشمعی ظروفی هستند که برای نگهداری شمع ها روشن به کار می روند. در این مطلب تصاویری از انواع شمعدان های سفالی و سرامیکی را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را مشاهده کنید.

جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان های زیبا

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

خرید شمعدان و جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان های زیبا

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

خرید شمعدان و جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

خرید شمعدان و جاشمعی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

جاشمعی سفالی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان سرامیکی

شمعدان و جاشمعی,شمعدان سفالی,شمعدان سرامیکی

شمعدان سرامیکی

گرداوری: بخش تعلیم و تربیت آکاایران