به نقل از آکاایران: این نوع ظروف از خاک رس سفید سرامیکی تولید می شود که حاوی حداقل ۲۵%خاکستر استخوان می باشد. در انگلستان میزان خاکستر این نوع ظروف باید حداقل ۵۰% مواد اولیه باشد تا به آن چینی استخوانی اطلاق گردد. این نوع چینی از شفافیت فوق العاده ای برخوردار است و معمولا جهت تولید اقلامی که ضمانت کمی دارند استفاده می گردد که باعث نمایی ظریف و جذاب با مقاومت بالا می گردد. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع محصولات استخوانی را مشاهده کنید.

انواع ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

خرید محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

خرید محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع ظروف استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

خرید محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

خرید محصولات استخوانی

محصولات استخوانی,خرید محصولات استخوانی,جعبه استخوانی

انواع ظروف استخوانی

گردآوری: بخش صنایع دستی آکاایران