به نقل از آکاایران: ویولنسل سازی زهی و آرشه ای از خانواده ویولن است. صدای این ساز در منطقه میانی سازهای این خانواده قراردارد. ویلنسل از ویولن و ویولا (ویلن آلتو) بزرگ تر است. در هنگام اجرا، این ساز در بین دو پای نوازنده قرار می گیرد و از طرفی دیگر، توسط میله ای که در انتهای آن وجود دارد روی زمین استوار می گردد. این ساز از خانواده سازهای زهی آرشه ای است . استفاده از این ساز در تک نوازی ها( سلو)، در گروه نوازی ها، از جمله در ارکسترهای مجلسی و ارکستر سمفونی متداول است.این ساز عضو ثابت در ارکسترها به صورت استاندارد می باشد که در بخش باس زهی ها قرار می گیرد. همچنین در بیشتر آنسامبل های دیگر نیز حضور دارد. کنسرتوها و سونات های فراوان برای ویلنسل نوشته شده است. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع ویولن سل مشاهده کنید.

ویولنسل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

خرید ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولنسل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولنسل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

خرید ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

خرید ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولنسل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

انواع ویولن سل

ویولن سل,ویولن سل قیمت,ویولنسل

ویولنسل

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران