به نقل از آکاایران: ویولن آلتو سازی زهی و آرشه ای است از خانواده ویولن. ویولن آلتو همانند ویولن نواخته می شود ولی چون در پردهٔ پایین تری می نوازد بزرگتر است، زه های آن ضخیم ترند و آرشه آن سنگین تر است. با ما همراه شوید تا مطالبی در مورد ویولن آلتو مطالعه کنید.

ویولون آلتو

آکاایران: ویولا صدای منطقه متوسط سازهای این خانواده را می دهد: از ویلن بم تر و از ویولن سل زیرتر. از نظر شکل ظاهری مثل ویولن ولی کمی بزرگ تر است. چهار سیم ویولا مانند ویولن با فاصله پنجم درست با هم کوک می شوند. زیرترین سیم نت لا با بسامد ۴۴۰ هرتز است که به فاصله ششم بزرگ بالای نت دوی وسط پیانو است. سیم های بعدی به ترتیب ر، سل، و دو کوک می شوند. نت هایی که آلتو اجرا می کند در کلید دوی خط سوم نوشته می شوند.

ویولا صدای منطقه متوسط سازهای این خانواده را می دهد: از ویولن بم تر و از ویولن سل زیرتر. از نظر شکل ظاهری مثل ویولن ولی کمی بزرگ تر است. چهار سیم ویولا مانند ویولن با فاصلهٔ پنجم درست با هم کوک می شوند. زیرترین سیم نت لا با بسامد ۴۴۰ هرتز است که به فاصلهٔ ششم بزرگ بالای نت دوی وسط پیانو است.

طول ویولا حدود ۵ سانتی متر بیشتر از ویلن است و به همین سبب وسعت صوتی ان بم تر است.کوک سیم های این ساز به ترتیب از زیر به بم عبارت است از: لا (سیم اول) ر (سیم دوم) سل (سیم سوم) دو (سیم چهارم)

سیم های ویولا نسبت به سیم های ویلن یک فاصله پنجم درست بم تر کوک می شوند.نت این ساز را با کلید دوخط سوم می نویسند. دامنه پرده نرمال از دو زیر تا دو میانی است که تا حدود سه اکتاو گسترش دارد. در یک ارکستر نوازندگان ویولا معمولاً جلوی رهبر می نشینند و تُن آن را می توان از ویلن ها تشخیص داد زیرا اغلب ملایمتر هستند. تا چندی پیش ویلن آلتو را سیندرلای خانواده ارکستر تلقی می کردند و ساز سولو به شمار نمی آمد.

ز نظر ساختمانی و طرز گرفتن عیناً شبیه به ویولن، و فقط حدود چند سانتیمتر از آن بزرگ­تر است. تفاوت دیگر این ساز با ویولن در کوک و وسعت آن است.

فواصل سیم­ها در این ساز نیز، مانند ویولن، پنجم است و باید دانست که نت این ساز را با کلید دوی روی خط سوم می­نویسند.

وسعت صدا در این ساز عبارتست از:

نقش تکنواز در این ساز کمی کم­تر از این نقش در ویولن است؛ در عوض ویولن آلتو یکی از اعضا مهم همنوازهای کوچک، و همنواز بزرگ (سنفونیک و نظایر آن) است. به دلیل ضخیمتر بودن سیمهای ویولا نوازنده این ساز باید در انگشت گذاری از سر و بخشی از قسمت بالایی انگشتانش است

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران