عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟

<>

آکاایران: عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟ نوین 98

بزمجه چیست؟

بُزمَجّه یا بُزمَجه، که با نام های بزمک، بزدوش، بزچوش و بزغاله مار) نیز شناخته می شود، نام گروهی از خزندگانِ عمدتاً بزرگ جثه است که عضو سَردهٔ بزمجه ها (نام علمی: Varanus) به شمار می روند.

امروزه تقریبا ۷۳ گونه بزمجه شناخته شده است؛ اگرچه جایگاه اصلی آن ها در این سرده و احتمال تعلقشان به سرده های مختلف نیاز به بررسی بیشتر دارد. آن ها از تیرهٔ بزمجه ایان هستند؛ تیره ای که شامل بزرگترین مارمولک زنده یعنی اژدهای کومودو است.

<>

عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهرعکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهر

مشخصات بدنی بزمجه ها

بزمجه ها گردن دراز، دُم و پنجه های قوی، و پاهای عقبی به خوبی شکل گرفته دارند. بیشتر آن ها بر روی خاک زندگی می کنند، اما تعدادی از آن ها نیز درخت پیما و نیمه آبزی هستند.

اکثر بزمجه ها گوشت خوار هستند، ولی سه گونه از بزمجه های ساکن فیلیپین ازمیوهٔ درختان تغذیه می کنند. آن ها تخم گذار هستند و هر بار از ۷ تا ۳۷ تخم در سوراخی که روی آن با خاک پوشانده می شود یا تنهٔ خالی درختان، می گذارند. بیشتر گونه های بزمجه از تخم دیگر جانوران، سوسمارهای کوچک تر، ماهی، و پستانداران ریز جثه تغذیه می کنند.

عکس بزمجه

<>

عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهرعکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهر

بزمجه ها از فرگشت یافته ترین مارمولک ها

به نظر می رسد که بزمجه ها از فرگشت یافته ترین مارمولک ها باشند. آن ها دگرگشت نسبتاً بیشتری نسبت به دیگر خزندگان دارند. سامانه های حسیِ مختلفی دارند که در شکار طعمه تأثیر بسزایی دارند و فک پایینی که ممکن است نتواند خوردن شکارهای خیلی بزرگ را به راحتی انجام دهد.

<>

عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهرعکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهر

عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟

تحقیقات اخیر نشان داده است که بعضی بزمجه ها، همانند اژدهای کومودو، زهردار هستند و برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد باکتریهای کشنده تولید نمی کنند.

گرچه به جای تزریق کردن سم به بدن طعمه از طریق دندان های نیش ـ مانند آنچه درمورد مارها پدید می آید ـ سم در اطراف دندان بزمجه می ماند و تزریق نمی شود، ولی بر اثر تماس جای زخم طعمه ناشی از گازگرفتگی با سم، طعمه از پای در می آید.

<>

عکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهرعکس بزمجه ، بزمجه چیست؟  جدید 98 -گهر

.

منبع : gahar.ir