آکاایران:  

یکی از خوشمزه های دوست داشتنی، پفک نمکی هست؛ ولی پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟ علت آن را در مطلب زیر دنبال کنید. و سعی کنید از برندهای معتبر و مناسب استفاده نمایید.

پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟

<>

آکاایران: پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟ نوین 98

پفک نمکی مینو

پس از جنجال « پفکهای تراریخت دامی »، حالا این پفک رسماً اعلام می کند تراریخت است؛ کار گروه تخصصی این موضوع در خبرگزاری تسنیم به مردم توصیه می کند از مصرف پفک کودکانشان جلوگیری کنند.

پس از افشاگری خبرگزاری تسنیم، مبنی بر استفاده از « ذرت تراریخت دامی » در تنقلات کودکان ایران، دو برند پفک، بند قانونی « الزام به استفاده از بر چسب تراریخت » در مورد پفکها به اجرا در آمده است.

<>

پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهرپفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهر

به گزارش این خبرنگاری اقتصادی، محصولات تراریخت در دنیا، عموماً به مصرف خوراک دام می رسد یا برای سوختهای زیستی، مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین محصولات تراریخت در دنیا با این هدف مورد استفاده تجاری قرار می گیرد که ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزانتر از محصولات طبیعی است.

کشف فترت نظارت بر این محصولات و ارزانی این محصولات بی کیفیت در کشور ما، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که چند وقت است که تاجران تراریخت، سلامت فرزندان ما را قربانی مطامع تجاری خود کرده اند.

<>

پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهرپفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهر

گرچه شفاف سازی در این موضوع، قابل تقدیر است؛ اما پرسش اینجاست که در حالی که مصرف موادی که تقابل سخت علمی درباره آنها در سطح بین المللی و نیز در داخل کشور در جریان است، و بسیاری از دانشمندان ایران و متخصصان بین المللی بر احتمال عوارض درازمدت این محصولات تأکید دارند، چرا باید اساساً این محصولات در سایه بی توجهی ناظران، برای گروههای حساس، به ویژه کودکان تولید شود؟

پفک تراریخته 

گرچه در مسیر رسالت آگاهی بخشی خود آمادگی دارد، در صورت وجود سندی دال بر احراز سلامت این محصولات جوابیه مسئولان را به اطلاع عموم مردم برساند. اما با تحقیقات گسترده کار گروه بررسی تراریخت در خبرگزاری، تقریباً محرز است که چنین دلیلی اقامه نخواهد شد.

لذا انتظار می رود، مسئولان نظارتی و خصوصاً وزارت بهداشت که اتفاقاً در این موضوع بصورت ویژه عملکرد مثبتی داشته است. مسئولانه تر و با دقت افزونتر از حال حاضر، با این مسئله برخورد کنند، و کودکان ایران را از گزند آسیبهای احتمالی این محصولات مصون نگاه دارند.

تصاویر اذعان برند مینو به تراریخت بودن (اصلاح شده!/دستکاری شده ژنتیکی) را ذیلاً ببینید

<>
پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهرپفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهر

لطفا به نوشته روی پاکت در شکل زیر توجه بفرمایید.

<>

پفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهرپفک نمکی مینو نخرید و نخورید! چرا؟  جدید 98 -گهر

.

منبع : gahar.ir