به نقل از آکاایران: این ساز عبارت است از یک جعبه دراز که روی آن یک سری شستی (دو تا دو و نیم اکتاو) قرار گرفته ، مانند شستی های پیانو و در داخل آن در مقابل هر شستی یک زبانه قرار دارد ، عرض جعبه برابر طول شستی ها است. در برخی انواع ساز ، در انتهای بالایی جعبه قسمت دهانی قرار گرفته که نوازنده در آن می دمد و در بعضی دیگر ، از این انتها لوله ای خارج شده و سر آن در هان نوازنده قرار می گیرد. وسعت صدای ساز بستگی به تعداد شستی ها دارد . ساختمان زبانه های آن شبیه به زبانه های هارمونیکا و البته آکوردئون است. باما همراه شوید تا تصاویری از انواع ساز ملودیکا مشاهده کنید.

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ساز ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ساز ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا چیست

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

ملودیکا,انواع ملودیکا,ملودیکا چیست

خرید ملودیکا

گرداوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران