به نقل از آکاایران: درام در زبان انگلیسی به معنی طبل است، در زبان فارسی معادل «Drum Kit» به معنی مجموعه ای از طبل ها، سنج ها و گاهی دیگر سازهای کوبه ای است که در کنار هم یک ساز واحد و مستقل را تشکیل می دهند. این ساز معمولاً در موسیقی جاز، راک و پاپ کاربرد دارد و به نوازنده آن درامِر می گویند.

مدل های درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

انواع درامز

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

خرید درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

آکاایران: انواع درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

انواع درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز 2015

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

 

درامز,درامز الکترونی,ساز درامز

مدل های درامز

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران