داستان روح نوشته پیتر استراب

این کتاب داستان گروهی است که دور هم جمع می شوند تا داستان خود را برای هم تعریف کنند. داستان بعضی از آن ها واقعی است اما بعضی دیگر از روی تخیلات شان است. وقتی یکی از آن ها می میرد بقیه شروع به دیدن خواب های ترسناک می کنند سرانجام اتفاقی که مربوط به گذشته آن ها بوده دوباره به زندگی شان بازمی گردد تا واقعیتی که می دانند را تهدید کند. داستان هایی که به هم می گویند هیچ تناسبی با واقعیت ترسناک این شخصیت ها ندارد.

سپس هیچکدام باقی نماندند نوشته آگاتا کریستی

Related image

آگاتا کریستی کتاب های ترسناک و داستان های جنایی زیادی نوشته است اما این کتاب بهترین و ترسناک ترین داستان اوست. داستان این کتاب درباره گروهی است که هر کدام جداگانه به یک جزیره دور افتاده دعوت می شوند و به قتل می رسند.

بچه رزماری نوشته ایرا لوین

شخصیت اصلی داستان بعد از این که همراه با همسرش به خانه ای جدید در نیویورک با گذشته ای تاریک می روند بچه دار می شود. او بعد از مدتی متوجه می شود که همسایه ها سعی دارند بچه او را بربایند اما واقعیت پیچیده تر از اینهاست.

در کمال خونسردی نوشته ترومن کاپوتی

Image result for ‫در کمال خونسردی نوشته ترومن کاپوتی‬‎

ترومن کاپوتی این داستان را بر اساس داستان واقعی قتل خانواده ای در کانزاس نوشته است و زمان زیادی را صرف بررسی و مصاحبه با شاهدان این واقعه کرده است. ترومن کاپوتی با این کتاب به شهرت رسیده است.

جن زده نوشته چاک پالانیک

وقتی چاک پالانیک یک قطعه از کتاب ترسناک خود جن زده را روخوانی کرد شنونده ها را وحشت زده کرد. این کتاب مجموعه ای از ۲۳ داستان کوتاه عجیب و ترسناک است درباره افرادی که به عشق نویسندگی وارد آدرسی می شوند و درب خانه به روی آن ها قفل می شود.

سکوت بره ها نوشته توماس هریس

Related image

سکوت بره ها یکی دیگر از کتاب های ترسناک است که فیلم موفقی بر اساس آن ساخته شده است. توماس هریس این کتاب را بعد از کتاب موفقش اژدهای قرمز نوشته است که هر کدام جذاب تر از دیگری است. لکتر شخصیت این کتاب ترسناک حتی بعد از این که داستان را به اتمام رسانده اید از صفحات کتاب بیرون می آید و برای همیشه خودش را در ذهن خواننده جای می دهد.

ربه کا نوشته دافنه دوموریه

Image result for ‫ربه کا نوشته دافنه دوموریه‬‎

یکی از کتاب های ترسناک که از دهه ۴۰ منتشر شده است ربه کا داستان زنی است که با یک مرد ثروتمند که همسرش را از دست داده ازدواج می کند. تصور او زمانی که روح زن سابق همسرش را در خانه سرگردان می بیند از یک زندگی شاد و راحت تبدیل به کابوس های آشفته می شود.