ورزش بزکشی علاوه بر افغان تان، در آسیای مرکزی و در بین مردم سرزمین های تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز رواج دارد.

در برخی نوشته های تاریخی آمده است که مسابقات بزکشی در افغان تان به قرن یازدهم و دوره «چنگیزخان» باز می گردد.

برخی نیز تاریخ بزکشی را به زمان لشکرکشی های «اسکندر مقدونی» نسبت می دهند؛ زمانی که پهلوانان «آریایی» به لشکر دشمن شبیخون می زدند و افراد دشمن را زنده از اردوگاه هایشان با خود می آوردند.

بعدها این مهارت های جنگی شکل ورزش به خود گرفت و برای سرگرمی و نمایش انجام  شد. در اوایل از لاشه بز برای بازی استفاده می شد، اما بخاطر کم وزن بودن آن، گوساله مورد استفاده قرار گرفت.

روش انجام مسابقه

نحوه انجام این بازی به شکلی است عده ای از سوارکاران که «چاپ انداز» نام دارند، برای بدست آوری لاشه بز یا گوساله با هم به رقابت می پردازند.

میدان بز کشی محدود نیست اما ریاست المپیک افغان تان حدود این میدان را برای زمین مربع شکل 350*350 متر مربع و حدود میدان مستطیل شکل را 300*350 متر مربع تعیین کرده است.

در میدان بزکشی 2 محل بارز وجود دارد، که یکی «دایره حلال» و دومی «بیرق» نام دارد، که بیرق در یک فاصله معین در مقابل دایره حلال در سمت دیگر میدان بزکشی قرار داده می شود.

در شروع بازی، بز یا گوساله در وسط دایره حلال قرار داده می شود و چاپ اندازان سوار بر اسب در اطراف آن حلقه می زنند و لاشه را از روی زمین برداشته و آن را از بیرق عبور می دهند؛ سپس باید دوباره آن را به دایره حلال پرتاب کنند.

ارزش اسب های مخصوص مسابقات بزکشی بسیار زیاد بوده و صاحبان آن حاضر نیستند آنها را با لوکس ترین خودروها عوض کنند.

پیش از برگزاری مسابقات تمرینات بسیار سختی به این اسب ها می دهند تا بتوانند شرایط سخت مسابقه را تحمل کنند.

مسابقات بز کشی بیشتر برای مناسبت ها و روزهای ملی، جشن سال نو، جشن های عروسی و غیره برگزار می شود. این مسابقه بیشتر در فصل های زمستان، بهار و پاییز انجام می شود.

یکی از شهرهایی که در زمستان شاهد برگزاری این مسابقات است شهر «هرات» افغان تان است که هر جمعه در میدان بزکشی هرات این مسابقه با حضور پرشور مردم برگزار می شود.

تصاویر ذیل، روایت گر یکی از مسابقات بزکشی در شهر هرات است:

عکس

ها!

افغان

پرطرفدار

و

عجیب

ورزش