آکاایران: تاج الدین تاج الدین اسم پسرانه است، معنی تاج الدین: (عربی) 1- تاجِ دین؛ 2- (به مجاز) مورد افتخار برای دین؛ 3- (اَعلام) نام پادشاهی از اتابکان لرستان.

آکاایران: اسم پسر با ت

تارخ تارخ اسم پسرانه است، معنی تارخ: 1- (در عبری) (= تارح) به معنی تنبل؛ 2- (اَعلام) نام پدر حضرت ابراهیم(ع)
تایماز تایماز اسم پسرانه است، معنی تایماز: (ترکی) پابرجا، استوار.
تراب تراب اسم پسرانه است، معنی تراب: (عربی) خاک.
تقی تقی اسم پسرانه است، معنی تقی: تقی ،در لغت به معنای پرهیزگار و پرهیزکردن و جمع آن اتقیاست (1) در قرآن کریم آمده است « تلک الجنه اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا ( 2)بهشت را بندگانی که پرهیزگار و متقی باشند به ارث می برند . رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم) نیز فرمود : « ان الله یحب الاتقیاء الاخفیا» (3)خداوند منان پرهیزگارانی راکه به نشان هستند دوست می دارد تقی ، لقب مام محمد بن علی نهمین امام شیعیان است .و القاب دیگر او «جواد»به معنی بسیار بخشنده است ، چرا که آن بزرگوار هر چه داشت در راه خدای را گذشت اخلاقی و عفو از روی صبر و شکیبائی دانست بطوریکه فرمود : «وبالتقوی فازالصابرون» (4) هر کس نام او « تقی» باشد و از روی تقوا و پرهیزگاری بذل و بخشش نماید و منتی بر دیگران نگذارد و نیت او طهارت باطن و تقرب به حق باشد و در این راه به نام و یاد امام جواد ( علیه السلام) توسل جوید ، بزودی آثار وبرکات آنرا در زندگی خود احساس خواهد کرد و در دنیا و آخرت از دعای خیر آن بزرگوار بهره مند خواهد بود.
تمیم تمیم اسم پسرانه است، معنی تمیم: (عربی) 1- تمام و کامل؛ 2- استوار، سخت؛ (اَعلام) نام چند تن از صحابه و اشخاص در جهان اسلام.
توانا توانا اسم پسرانه است، معنی توانا: دارای قدرت انجام کار، نیرومند، پر قدرت، قادر در مقابلِ ناتوان.
توحید توحید اسم پسرانه است، معنی توحید: (عربی) 1- (در ادیان) یگانه دانستن خدا؛ اقرار به یگانگی خداوند، یکتا پرستی؛ 2- اخلاص؛ 3- (در تصوف) مرحله ای از سلوک در آن، سالک ذهن خود را از هر چه غیر حق است، خالی میکند و جز به خداوند به چیزی توجه ندارد؛ 4- (اَعلام) نام شهری در شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام.
تورج تورج اسم پسرانه است، معنی تورج: (پهلوی) (اَعلام) نام پسر بزرگ فریدون؛ همان تور که توران منسوب به اوست، چنانکه ایران منسوب به ایرج است.
توفیق توفیق اسم پسرانه است، معنی توفیق: (عربی) 1- امکان دستیابی به مقصود، موفقیت، کامیابی؛ 2- یاری و تأیید، تأیید پروردگار، مدد الهی؛ 3- (در قدیم) سازگار گرداندن دو یا چند چیز با هم، سازگاری؛ 4-(اَعلام) 1) شاه مصر [1879-1892 میلادی] که نظارت بریتانیا را بر ادارهی امور مصر پذیرفت و تسلط مصر بر سودان را از دست داد؛ 2) روزنامه نگار و هنرپیشهی ایرانی، [حدود 1258-1318 شمسی] از پیشگامان نمایش کمدی، ناشر و بنیانگذار روزنامهی فکاهی توفیق.
توکل توکل اسم پسرانه است، معنی توکل: (عربی) 1- یقین داشتن به رحمت خداوند و امید بستن به او؛ 2- (در تصوف) واگذار کردن کارها به خداوند در جایی که اراده و قدرت بشری کارساز نباشد.
توماج توماج اسم پسرانه است، معنی توماج: (ترکی) 1- چرم دباغی شده؛ 2- تیماج (چرمی رنگی که بوی خوشی دارد).
تهمتن تهمتن اسم پسرانه است، معنی تهمتن: 1- (در قدیم) تنومند، قوی جثه، نیرومند؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) لقبِ رستم پهلوانِ داستانی شاهنامه.
تهمورث تهمورث اسم پسرانه است، معنی تهمورث: (در اوستایی، taxmo urupa) (= طهمورث) 1- به معنی قوی جثه و نیرومند؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) شاه پیشدادی، معروف به دیوبند، که ریسندگی، بافندگی و اهلی کردن را به مردم آموخت.
تیرداد تیرداد اسم پسرانه است، معنی تیرداد: 1- زاده شده در تیرماه؛ 2- (اَعلام) نام سه تن از شاهان اشکانی. 1) تیرداد اول: [حدود 248-211 پیش از میلاد] که به تحکیم قدرت دولت جوان اشکانی پرداخت و در برابر تهاجم سلوکیان مقاومت کرد. 2) تیرداد دوم: [حدود 32 پیش از میلاد] جانشین فرهاد چهارم، که با بازگشت او، به سوریه گریخت و به امپراتور روم پناهنده شد. 3) تیرداد سوم: [36 میلادی] دست نشاندهی امپراتور روم، که با حملهی اردوان سوم به سوریه گریخت.
تیمور تیمور اسم پسرانه است، معنی تیمور: (ترکیِ مغولی) 1- آهن، فولاد؛ 2- (اَعلام) نام مؤسس سلسهی تیموریان یا گورکانیان، مشهور به امیر تیمور گورکانی (گورکانی)، [736-807 قمری].
.

منبع :