آکاایران: دالیا دالیا اسم دخترانه است، معنی دالیا: نوعی از گلِ کوکب.

آکاایران: اسم دختر با د

دانیا دانیا اسم دخترانه است، معنی دانیا: گشنیز؛ نام هندی کزبره.
دایانا دایانا اسم دخترانه است، معنی دایانا: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) 1- به معنی مثل زر سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا روی.
درافشان درافشان اسم دخترانه است، معنی درافشان: (عربی ـ فارسی) 1- آن که مروارید میافشاند؛ 2- (به مجاز) بخشنده؛ 3- (به مجاز) دارای فصاحت و زیبایی؛ 4- باران ریز.
درخشان درخشان اسم دخترانه است، معنی درخشان: 1- دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده؛ 2- (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.
درخشنده درخشنده اسم دخترانه است، معنی درخشنده: (صفت فاعلی از درخشیدن)، 1- دارای درخشش و تلألؤ؛ 2-روشن و تابان.
دردانه دردانه اسم دخترانه است، معنی دردانه: (عربی ـ فارسی) 1- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ 2- (به مجاز) نیز فرزند بسیار گرامی.
درسا درسا اسم دخترانه است، معنی درسا: (عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، 1- شبیه به دُر؛ 2- (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
درنا درنا اسم دخترانه است، معنی درنا: (ترکی) پرندهی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
درناز درناز اسم دخترانه است، معنی درناز: /dānā/
دریا دریا اسم دخترانه است، معنی دریا: 1- (در جغرافیا) تودهی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛ 2- (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند در زمینه های گوناگون؛ 3- (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
درین درین اسم دخترانه است، معنی درین: (عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2- (به مجاز) گران بها و قیمتی.
دریه دریه اسم دخترانه است، معنی دریه: (عربی ـ فارسی) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان، روشن.
دل آرا دل آرا اسم دخترانه است، معنی دل آرا: 1- موجب آرامش و شادی دیگران؛ 2- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ 3- (اَعلام) نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
دل افروز دل افروز اسم دخترانه است، معنی دل افروز: (به مجاز) مایهی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ (در قدیم) شاد و خرم، معشوق؛ (اَعلام) (در شاهنامه) دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور ذوالاکتاف از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او گذاشت.
دلارام دلارام اسم دخترانه است، معنی دلارام: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.
دلبر دلبر اسم دخترانه است، معنی دلبر: (به مجاز) دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.
دلبند دلبند اسم دخترانه است، معنی دلبند: 1- (به مجاز) عزیز و دوست داشتنی؛ 2- (در قدیم) معشوق، اسیر کنندهی دل، جذاب و گیرا.
دلدار دلدار اسم دخترانه است، معنی دلدار: (به مجاز) 1- معشوق و محبوب؛ 2- (در قدیم) مهربان، با محبت؛ 3- (در تصوف) حق، خداوند.
دلشاد دلشاد اسم دخترانه است، معنی دلشاد: خوشحال و شادمان، در حال شادمانی.
دلناز دلناز اسم دخترانه است، معنی دلناز: (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.
دلنواز دلنواز اسم دخترانه است، معنی دلنواز: 1- (به مجاز) مایهی آرامش دل، آرامش بخش؛ 2- (در قدیم) نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.
دلنیا دلنیا اسم دخترانه است، معنی دلنیا: (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.
دلیله دلیله اسم دخترانه است، معنی دلیله: (عربی) 1- راهنما، هدایت کننده، 2- (اَعلام) (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوقهی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.
دنا دنا اسم دخترانه است، معنی دنا: (اَعلام) 1) قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله ای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
دنیا دنیا اسم دخترانه است، معنی دنیا: (عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.
دنیز دنیز اسم دخترانه است، معنی دنیز: (ترکی) دریا، بحر.
دیانا دیانا اسم دخترانه است، معنی دیانا: 1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره های رومی) الههی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
دیبا دیبا اسم دخترانه است، معنی دیبا: (= دیباه) (در قدیم) نوعی پارچهی ابریشمی معمولاً رنگین.
دیلان دیلان اسم دخترانه است، معنی دیلان: (کردی) 1- رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ 2- نام منطقه ای در کردستان.
دینا دینا اسم دخترانه است، معنی دینا: 1- داور، داوری؛ 2- (در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ 4- (اَعلام) نام خواهر یوسف(ع).
.

منبع :