ش

شاپرک

پروانه

د

شادی

خوشحال،شور

د

شادان

شادمان

پ

شادمهر

مهربان،با محبت

پ

شاران

گردنبند درست شده از بادام(نامی کردی)

د

شاهپور

پسر شاه،شاهزاده-نام چند تن از شاهان ساسانی

پ

شاهدخت

دختر شاه،شاهزاده خانم

د

شاهرخ

شاه منظر،کسی که رخساری همچون شاه دارد

پ

شاهین

پرنده ای شکاری

پ

شاهیندخت

دخت شاهین

د

شایسته

سزاوار،لایق

د

شباهنگ

بلبل،ستاره کاروان کش

پ

شب بو

نام گلی است که شب هنگام باز میشود

د

شبدیز

سیه فام،سیه چرده،نام اسب خسرو پرویز

پ

شبنم

رطوبتی که شب هنگام روی گلها می نشیند

د

شراره

گرمای سوزان،عشق فراوان(نامی کردی)

د

شرمین

شرمسار،خجل

پ

شروین

یکی از سرداران معاصر شاپور ذوالا کتاف ساسانی

پ

شکوفه

گل درختان میوه دار،شکفته

د

شگفته

خندان،بشاش

د

شمشاد

درختی زینتی و تقریبا همیشه سبز که دستمایه بسیاری از شاعران است

د

شمین

خوشبو،خوش عطر

پ

شوان

شبا،چوپان(نامی کردی)

پ

شمیلا

از نامهای ارمنی ایرانی به معنی بانوی بزرگوار

د

شورانگیز

فتنه انگیز،ایجاد کننده شور و شوق

د

شوری

خوش قیافه ،قد بلند(نامی کردی)

د

شهاب

شعله آتش،سنگ آسمانی،ستاره دنباله دار

پ

شهبار

درخور شاه،لایق شاه

پ

شهباز

باز سفید رنگ،شاه باز

پ

شهبال

پر بزرگ پرندگان

پ

شهپر

گردآوری توسط بخش قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی، اسم دختر، اسم پسر سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات