گیاه آپارتمانی سیرپوس

نام علمی: Isolepis cernua/Scirpus cernuus

نام انگلیسی: Fiberoptic grass/Tufted clubrush/Low bulrush

نام فارسی اصیل: بوریا

سیرپوس

 گیاهی است متعلق به خانواده «سی پراسه» و باتلاقی، محل زندگی طبیعی آن باتلاق و در آکواریوم ها مورد استفاده قرار می گیرد، توجه به زهکش خاک و گلدان چندان لزومی ندارد، چون گیاه خاک اشباع شده از آب را دوست دارد، برگ های استوانه ای باریک آن در ابتدا راست سپس به اطراف گلدان خم می شوند، گیاه مناسبی برای استفاده در سبد های آویزان و روش تکثیر آن تقسیم پاجوش هاست.

 

نیازها:

نور: بهترین نور برای آن نور کامل خورشید است، ولی نور غیرمستقیم را ترجیح می دهد، 4-6 هفته در سایه دوام می آورد.

دما: نسبت به سرما مقاوم و تا 8 درجه سانتیگراد مقاومت می کند و بهترین درجه حرارت در زمستان 13 درجه می باشد، در صورتی که درجه حرارت در تابستان بالاتر از 24 باشد، غبارپاشی الزامی است.

آبیاری: در هر حال و همیشه خاک را مرطوب نگهدارید، در تابستان هفته ای دو بار تا سه بار و در  زمستان دو بار در هفته آبیاری کافی است.

رطوبت: غبارپاشی روزانه و در درجات حرارت بالا هر روز دو بار جهت تأمین رطوبت توصیه می شود.

تغذیه: از کودهای مایع و جامد محلول در آب مخصوص گل های زینتی طبق دستور و هر سه هفته یکبار به خصوص در فصل های رشد استفاده کنید.

خاک مناسب: خاک لیمونی و کمپوست بهترین محیط رشد ریشه را برای این گیاه تشکیل می دهند.

تعویض گلدان: هر شش ماه یکبار نیاز به تعویض گلدان دارد، ولی بهتر است با پر پشت شدن گیاه ریشه ها را تقسیم و گلدان جدیدی تولید کنید.

تمیز نمودن برگ ها: غبارپاشی جهت تأمین رطوبت در تمیزی برگ ها مؤثر است. از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید، زیرا تولید لکه های سوخته در برگ می کند، در صورت اجبار هر ماه فقط یکبار توصیه می شود.

تکثیر :تقسیم پاجوش ها در زمستان.

 

عوارض و درمان:

برگ های سطوح خارج گلدان در تابستان قهوه ای می شوند: هوا خیلی گرم است، گلدان را به محل خنک تری با جریان ملایم هوا منتقل کنید، غبارپاشی روزانه با آب سبک و ولرم توصیه می شود.

رشد گیاه متوقف شده است: به تغذیه مصنوعی نیاز دارد، کمبود عناصر خاک گلدان را با افزایش کودهای مخصوص جبران کنید.

حشرات سبز رنگ ریز در لا به لای برگها پرواز می کنند:با سم حشره کش طبق دستور هر هفته یکبار سمپاشی کنید تا آفات از بین بروند.

لکه های قهوه ای زنگ مانند روی برگ ها ظاهر شده اند: از مواد براق کننده شیمیایی استفاده شده است، غبارپاشی جهت تمیز شدن برگ ها کافی است.

برگ ها رنگ خود را از دست داده اند: نور کم است، گلدان را به محل روشن تر با نور غیرمستقیم ببرید.

گیاه بد شکل، پژمرده و خسته به نظر می رسد: به تعویض گلدان نیاز دارد، در صورت نیاز به عنوان منبع تکثیر استفاده کنید.

گیاه پژمرده شده و خود را انداخته است: به آبیاری فوری نیاز دارد، گلدان را به مدت 15 دقیقه درون تشت پر از آب قرار دهید، غبارپاشی را فراموش نکنید.

یک طرف برگ ها سوخته است: تابش اشعه مستقیم آفتاب صدمه وارد کرده است، گیاه را به مکانی با اشعه غیر مستقیم منتقل کنید.

 *نحوه ی تقسیم بوته:

در بهار گیاه را از گلدان خارج کنید و به آرامی خاک اطراف ریشه را کنار بزنید، ریشه را بر حسب رشد به 2 یا 3 قسمت تقسیم کنید و هر کدام را در گلدان کوچک تر زهکش دار با خاک کمپوست کاشت نموده و دو روز اول جهت تشویق ریشه به توسعه و گسترش آبیاری نکنید، مطمئن گردید که هر کدام از تقسیمات دارای ریشه و برگ است.

 جهت تأمین رطوبت دائمی در گیاهان باتلاقی زیر گلدانی را همیشه پر از آب کنید تا بوسیله لوله های مکشی خاک، آب به طرف گلدان هدایت شود.

منبع: پیش بین، اسماعیل. 1390. گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی. چاپ هشتم. انتشارات نوپردازان

سایت گل و گیاه