گیاه نئوماریکا

به نقل از آکاایران: گیاه دائمی ریزوم دار به بلندی ۱ متر و گستردگی ۵/۱ - ۱ متر است. دارای گل هائی شبیه گل زنبق به رنگ آبی با قسمت مرکزی سفید، زرد و قهوه ای رنگ است که در تابستان ظاهر می شوند... 

گیاه نئوماریکا

ـ خانواده: Iridaceae
ـ نام علمی: Neomarica Caerulea

ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد می باشد. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار یا تقسیم گیاه در بهار و تابستان امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران