گیاه مرزنجوش

به نقل از اکاایران: گیاه دائمی ریزومی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است که دارای برگ های طلائی بوده و گل های صورتی آن از اواسط تابستان تا پائیز ظاهر می شوند. این گیاه ارزش داروئی نیز داشته و در طب سنتی از آن استفاده می کنند... 

گیاه مرزنجوش

ـ خانواده: Labiatae
ـ نام علمی: Origanum Vulgar Aureum

ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب و ترجیحاً قلیائی نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار و تهیه قلمه در اواخر بهار امکان پذیر می باشد.

ویرایش وتلخیص:آکاایران