گیاه سنگی

به نقل از آکاایران: گیاه گوشتی تخم مرغی شکل که به بلندی ۳ سانتی متر می رسد. برگ ها متورم و سطح آنها دارای فرورفتگی و خطوط یا خال های آبی یا قرمز بوده و گل زرد رنگ آن در اواخر تابستان یا اوایل پائیز ظاهر می شود... 

گیاه سنگی

ـ خانواده: Aizoaceae
ـ نام علمی: Lithops Schwantesii

ـ نیازها:
به مکان آفتابی و مخلوطی از خاک آجر (آجر نرم شده)، خاکبرگ پوسیده، ماسه و مقدار کمی پودر حلزون خشک شده نیاز دارد. سطح خاک را با مقداری سنگریزه بپوشانید. در تابستان در فاصله بین دو آبیاری اجازه بدهید خاک کاملاً خشک شود و هنگام آبیاری روی برگ های گوشتی و سنگ مانند گیاه آب نریزید، در زمستان از آبیاری خودداری کنید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰- ۸ درجه سانتی گراد می باشد. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در اول بهار در حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد و تقسیم گیاه به دو قسمت که هر کدام دارای قسمتی از ساقه باشند.

ویرایش وتلخیص:آکاایران