به نقل از آکاایران: گیاه دائمی به بلندی ۷۵ - ۶۰ و گستردگی ۶۰ سانتی متر است دارای ریشه خزنده و برگ های بیضی تا سرنیزه ای پهن بوده و گل های زرد کم رنگ آن از اواخر تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می شوند... 

گل مصفا

ـ خانواده: Asteraceae
ـ نام علمی: Inula hookeri

ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه و خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در پائیز یا بهار امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران