گل لاله سیاه

به نقل از آکاایران: گیاه پیازی است که بلندی آن به ۶۰ سانتی متر می سد. گل های آن به رنگ خرمائی تیره مایل به مشکی بوده و تیره ترین نوع گل لاله است که روی ساقه های قوی در اواخر بهار ظاهر می شود... 

گل لاله سیاه

ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Talipa Pueen of night

ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک با زهکشی خوب نیاز دارد. پیازها را پس از خشک شدن برگ ها از خاک درآورده در محل خشک جهت کاشت در پائیز انبار می کنند. 
ـ ازدیاد:
به وسیله تقسیم پیازها در پائیز یا کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران