ـ خانواده: Nyctaginaceae
ـ نام علمی: Bougainvillea glabra 
ـ نیازها:

آکاایران: مکان آفتابی و گرم، حداقل دمای مورد نیاز در زمستان جهت گل دهی مناسب در تابستان ۱۰ - ۸ درجه سانتی گراد، در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک کمی خشک شود، آبیاری و کوددهی زیادی مخصوصاً در فصل بهار که شاخه های تازه روئیده حدود ۳۰ سانتی متر رشد کرده اند، باعث به تعویق افتادن گل دهی خواهد شد...

گل کاغذی

 گل ها روی شاخه های یک ساله ظاهر می شوند بنابراین هرس شاخه ها باید بعد از پایان گل دهی صورت گیرد. در تابستان هر هفته یک بار کود محلول با غلظت ۲ گرم در لیتر. گلدان گیاه جوان بهتر است هر سال اول بهار تعویض شود 
ـ ازدیاد:
به وسیله قلمه های چوبی به طول ۱۵ سانتی متر در بهار در حرارت ۲۴ - ۲۱ درجه سانتی گراد امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران