گیاه گازانیا

به نقل از آکاایران: گیاه دائمی که گل های زرد، نارنجی آن شبیه گل مینا و داری حلقه ای قهوه ای رنگ در قسمت مرکزی چرخه گلبرگ ها در فصل تابستان ظاهر می شوند. برگ ها سبز مایل به آبی و خاکستری، کرکدار و دارای بریدگی های عمیق هستند. حداکثر بلندی ۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی متر می رسد... 

گیاه گازانیا

ـ خانواده: Compositae
ـ نام علمی: Gazania pinnata

ـ نیازها:
مکان آفتابی (درمکان سایه گلبرگ ها جمع شده و گل ها بسته می شوند)، خاک ماسه ای، به کم آبی مقاوم است. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد است.  
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه های ساقه پاشنه دار در بهار یا تابستان امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران