گیاه کلیانتوس

به نقل از آکاایران: گیاهی است دائمی که به صورت یک ساله مورد استفاده قرار می گیرد. بلندی آن ۲۰ سانتی متر و گستردگی آن ۱ متر است برگ ها مرکب از ۲۱ - ۹ برگچه بوده و گل های قرمز و سیاه رنگ آن در تابستان ظاهر می شوند. ساقه های گیاه روی زمین می خوابند... 

گیاه کلیانتوس

ـ خانواده: Papilonaceae
ـ نام علمی: Clianthus Formosus

ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی و هر نوع خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ - ۷ درجه سانتی گراد می باشد. 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار و یا تهیه قلمه ساقه در اواخر تابستان امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران