گیاه کلماتیس کوهی

به نقل از آکاایران: گیاهی است رونده و قوی به بلندی ۷ متر و گستردگی ۳ متر با گل های صورتی کم رنگ و معطر که اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می شوند. جهت پوشش درختان بزرگ و دیوار ساختمان ها به کار می رود. برگ های آن به رنگ سبز مایل به ارغوانی است... 

گیاه کلماتیس

ـ خانواده: Ranunculaceae
ـ نام علمی: Clematis montana Elizabeth

ـ نیازها:
به محل نیمه سایه، خاک کاملاً مرطوب با زهکش خوب و غنی از هوموس نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد.
ـ ازدیاد:
به روش کاشت بذر تازه در ظروف کاشت در شاسی سرد، تقسیم گیاه یا قلمه نیمه خشبی در بهار و خوابانیدن شاخه در اواخر زمستان یا اوایل بهار ازدیاد می یابد.

ویرایش وتلخیص:آکاایران