گیاه کاردامین
 
به نقل از آکاایران: گیاه دائمی و گسترده ای است به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۶۰ - ۴۵ سانتی متر که دارای برگ های منقسم است و گل های سفید یا زرد رنگ آن در بهار ظاهر می شوند... 

گیاه کاردامین

ـ خانواده: Cruciferae
ـ نام علمی: Cardamine enneaphyllos

ـ نیازها:
به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.  
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر یا تقسیم گیاه در پائیز امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران