گیاه قرنفل

به نقل از آکاایران: گیاهی دو ساله، کند رشد، دارای برگ های سرنیزه ای که گل های رنگارنگ آن در اواخر بهار ظاهر می شوند. حداکثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۳۰ - ۲۰ سانتی متر می رسد. واریته های کوتاه قد آن دارای بلندی ۱۵ سانتی متر هستند... 

گیاه قرنفل

ـ خانواده: Caryophylaceae
ـ نام علمی: Dianthus barbatus

ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک نسبتاً قلیائی و سبک، جهت افزایش طول دوره گل دهی گل های خشک را مرتباً می چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در اواخر شهریور ماه امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران