گیاه فروکاکتوس

به نقل از آکاایران: کاکتوس کند رشد به رنگ آبی، سبز و کروی شکل که پس از چند سال فرم استوانه ای پیدا می کند، به ندرت گل های قرمزرنگ آن در تابستان ظاهر می شوند... 

گیاه فروکاکتوس

ـ خانواده: Cactaceae
ـ نام علمی: Ferocactus latispinus

ـ نیازها:
به مکان پر نور و آفتاب مستقیم، کمپوست کاکتوس، رطوبت کم و کوددهی ماهیانه نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی گراد است و تعویض گلدان در بهار صورت می گیرد.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر و پاجوش در بهار امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران