گیاه فرفیون

به نقل از آکاایران: گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۶۰ سانتی متر است دارای برگ های سرنیزه ای شکل بوده و گل های زردرنگ آن از اوایل بهار تا اوایل تابستان ظاهر می شوند... 

گیاه فرفیون

ـ خانواده: Euphorbiaceae
ـ نام علمی: Euphorbia rigida

ـ نیازها:
به مکان کاملاً آفتابی و خاک سبک با زهکش خوب نیاز دارد . حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر تازه، تهیه قلمه در بهار و یا اوایل تابستان و تقسیم گیاه در اوایل بهار امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران