گیاه سدوم (گیاه یخی)

گل های صورتی رنگ این گیاه دایمی از تابستان تا پائیز ظاهر شده و پروانه ها را به سمت خود جلب می کنند. برگ های گیاه گوشتی، پهن، در حاشیه دندانه دار و خاکستری، سبز هستند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است.

گیاه سدوم

ـ خانواده: Crassnlaceae
ـ نام علمی: Sedum ,Autumn

ـ نیازها:
درمکان آفتابی و خاک های ضعیف و خشک به خوبی رشد می کند (برگ های گوشتی آن آب را در خود ذخیره می کنند) گل ها را روی گیاه باقی می گذارند تا در فصل زمستان گیاه را از یخ زدن محافظت کند. آخر زمستان یا اول بهار گل های خشک را حذف می کنند تا رویش جدید را آغاز کند.
 
ـ ازدیاد:
از طریق تهیه قلمه چوب نرم از ساقه هائی که گل نمی دهند و یا تقسیم گیاه از بهار تا اواسط تابستان و یا کاشت بذر در پائیز یا بهار امکان پذیر است.

ویرایش وتلخیص:آکاایران