گیاه داوودی ارغوانی
 
گیاه دائمی به ارتفاع ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی متر است. گل های ارغوانی رنگ آن در پائیز ظاهر می شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می گیرند...  

گیاه داوودی ارغوانی

ـ خانواده: Compositae
ـ نام علمی: Purple Pennine Wine

ـ نیازها:
به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد می باشد. جهت افزایش گل دهی، شاخه ها را از ده سانتی متری سطح خاک در فصل رشد دوبار قطع کنید.
 
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان پذیر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران