گیاه خریق زرد

به نقل از آکاایران: گیاهی است همیشه سبز با برگ های سه قسمتی به رنگ سبز که سطح زیرین آن سبز مایل به ارغوانی است. برگچه های آن تخم مرغی مایل دندانه دار می باشند. گل های آن خوشه ای بزرگ فنجانی شکل به رنگ ارغوانی پررنگ و زرد مایل به سبز بوده که در اواخر زمستان باز می شوند...  

گیاه خریق زرد

ـ خانواده: Ranunculaceae
ـ نام علمی: Helleborus argutifolius

ـ نیازها:
مکان نیمه سایه همراه با خاک نگهدارنده رطوبت با زهکش خوب را ترجیح می دهد. حداقل دمای قابل تحمل برای این گیاه صفر درجه سانتی گراد می باشد.
 
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر تازه و تقسیم بوته در پائیز یا اوایل بهار میسر است.

گردآوری: بخش اطلاعات عمومی آکاایران